• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Informasjon

I august 2019 vart retten til gratis kjernetid utvida til også å gjelde 2-åringar.

Makspris

Foreldre skal ikkje betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass.

Maksprisen vert fastsett til kroner 3 230 per måned frå og med 1. januar 2021.

Maksprisen gjeld alle typer barnehagar, uavhengig om dei er offentlege eller private. Grensa blir fastsett av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldra ein lavere pris enn maksprisen.

Barnehagane kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger

Har du fleire barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn eitt barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det vert kalla søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellege barnehagar, og i barnehager med forskjellege eigarar.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdningar med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga

Dersom maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samlede inntekta til husholdninga, skal du ha ein redusert pris.

Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehagar. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2021 vert inntektsgrensa sett til 583 650 kroner.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader